Skip to Main Content

אפיון ופיתוח מערכת Wafer verification

אפיון ופיתוח מערכת verification המספקת מערכות לסריקה וזיהוי תקלות בייצור Wafers לתעשיית הסמיקונדקטור.
המערכת מציגה תקלות שהתגלו בסריקה וסיווגם מחדש ,
תוך שימוש באלגוריתמי סיווג אוטומטיים

פרויקטים נוספים

  • WPF
  • WCF
  • Semiconductor
  • Verification Manager
  • אפיון וניתוח מערכת פיתוח
  •  בדיקות UI
  • אינטגרציה אצל הלקוח הסופי בחו"ל

שינוי גודל גופנים
ניגודיות